Първа визита

 “ Ние подаряваме на Вас и Вашите деца здрава и красива усмивка „

Първоначалният преглед е важен както за прецизното диагностициране, така и за установяване на честни, задълбочени и ефикасни взаимоотношения.. Диагностичната ни апаратура е на високо ниво.
. Нашите лекари си сътрудничат както помежду си, така и с външни партньори, вкл. Интернет консултации.
. Наше задължение е да Ви предоставим цялата информация за Вашето състояние, последващо лечение и възможни алтернативи.
. Ще Ви демонстрираме сходни случаи и ще визуализираме ефекта от лечението.
. Като наш пациент имате право да изисквате максимума, който позволява състоянието Ви.

 

     гр. София, кв. Витоша, ул. Проф. Васил Стоин №3   office@xsdentalcenter.com

тел. 02 4683970  тел. 0893 49 25 75