Протезиране след загуба на зъби

“ Ние подаряваме на Вас и Вашите деца здрава и красива усмивка „

 

Възстановяване на зъбните редици след частична загуба на зъби чрез:
. неподвижни протезни конструкции (мостове);
. подвижни протезни конструкции (частични протези).
Лечение след пълно обеззъбяване посредством:
. подвижна протеза (цяла протеза);
. трайно стабилизирана чрез винтови импланти цяла протеза.
В зависимост от конкретния случай се предлагат различни решения. Това, разбира се, дава възможност на нашите пациенти, преценявайки своите нужди, да изберат сами своята протезна конструкция. Тя би могла да бъде безметална керамика, металокерамична или „бленд“ (метал с пластмаса или с фотополимер),частична протеза с куки (ляти или огънати), фрез-протеза, телескоп, моделнолята протеза със стави и т.н.
– Неподвижни протезни конструкции
– Коронки
– Мостовидни протези
– Подвижни протезни конструкции
– Цяла протеза
– Бюгелна протеза
– Частична протеза