Пациенти

 

Първа визита

Първоначалният преглед е важен както за прецизното диагностициране, така и за установяване на честни, задълбочени и ефикасни взаимоотношения.. Диагностичната ни апаратура е на високо ниво.
. Нашите лекари си сътрудничат както помежду си, така и с външни партньори, вкл. Интернет консултации.
. Наше задължение е да Ви предоставим цялата информация за Вашето състояние, последващо лечение и възможни алтернативи.
. Ще Ви демонстрираме сходни случаи и ще визуализираме ефекта от лечението.
. Като наш пациент имате право да изисквате максимума, който позволява състоянието Ви.

Лечение на зъби

Перфектното обезболяване е логичното начало. То осигурява Вашето доверие и спокойствие. Отговорността и задължението на целия персонал на „XS-Dental Center“ се състои в предоставяне на висококачествени услуги. За да сте сигурни ние проследяваме по електронен път всички манипулации по време на лечението и Ви ги предоставяме в електронна карта, допълвайки я след всеки етап. До информацията имате достъп и чрез Интернет.

Вашите отговорности:

. Необходимо е да спазвате взаимно договорените часове, а когато това е невъзможно да ни съобщите по най-бързия начин.
. Необходимо е да ни предоставите цялата информация, която е необходима за Вашето лечение.
. Необходимо е да дадете своя принос към собственото си здраве, изпълнявайки стриктно взаимно съгласуваните с лекаря действия.

Визуален контрол на качеството

Новост е програмата за контрол на качеството. Професионална система, проследява лечението и срещите с пациентите в електронен вид, за да сме сигурни, че нашите лекари се придържат към стандартите и Вие получавате качествена грижа.
Специализирания software ни позволява:
. Прозрачна работа на всеки лекар
. Консултации между екипите-по всяко време и на всеки етап.
. Архивиране на всички манипулации в електронно досие.

Стерилизация

Личната Ви безопасност е наш основен приоритет. Изпълняваме протокол за антиинфекциозна защита /вкл.ХИВ/, съответстващ на строгите норми приети в ЕС. Съблюдавайки ги, клиниката работи само с материали на реномирани компании в бранша като Dürr.
Съвременните изисквания за механична-биологична и химична обработка в съчетание с модерен стерилизационен блок и индивидуално фолирани инструменти за еднократна употреба с индикатор за стерилност елиминират напълно риска.

Най-важното

Практиката ни показва преобладаващо безотговорно отношение към собственото здраве. Ние се ангажираме да Ви окуражаваме, подкрепяме и подсещаме да бъдете активен партньор в запазване на здравето си или да сведете до минимум риска от сериозни лечебни интервенции. Необходимо е разбирането, че контролните прегледи са Вашата здравна застраховка.

 

“ Ние подаряваме на Вас и Вашите деца здрава и красива усмивка „