НЗОК

 

“ XS Dental Center ” работи и с Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК)

Права на пациента при получаване на дентални услуги:
Задължително здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със Здравната каса, без оглед на адресната регистрация.
Намираме амалгамата и химичния композит за неподходящи и не ги използваме. Вместо това използваме Фотополимер VALUX на 3M (един много по-добър материал), със доплащане за материала от страна на пациента по цена на клиниката.

При посещение при лекар по дентална медицина пациентът следва да носи личната си здравноосигурителна книжка, в която се вписват извършените дейности – код на дейността и на зъба, данните на лекаря по дентална медицина, както и датата на извършване. При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от Българския зъболекарски съюз и от Националната здравноосигурителна каса. Осигурените лица получават този документ в районната здравноосигурителна каса.
Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности за срока на действие на НРД.
Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, преди да им бъдат предоставени денталните услуги.
При всяко посещение при лекар по дентална медицина пациентът заплаща потребителска такса, определена с министерско постановление съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.
Не заплащат потребителска такса гражданите, които попадат в категориите на освободените от нея лица, както и лицата под 18-годишна възраст.
Здравноосигурените лица имат право при необходимост да направят безплатно секторна рентгенография на зъби и ортопантомография, назначени с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична дентална помощ (бл.МЗ-НЗОК № 4).
Лица освободени от плащане на потребителска такса:
Приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО

Какви стоматологични услуги заплаща Здравната каса и колко доплаща пациента?

 * Забележка:
В XS Dental Centerнамираме амалгамата и химичния композит за неподходящи и не ги използваме. Вместо това, обтурацията по кодове 30111 и 30112 се извършва с Фотополимер VALUX на 3M (един много по-добър материал), със доплащане за материала от страна на пациента по цена на клиниката.

 

“ Ние подаряваме на Вас и Вашите деца здрава и красива усмивка „