Естетична стоматология

 “ Ние подаряваме на Вас и Вашите деца здрава и красива усмивка „

Визуализиране желанията на пациента
Индивидуален план и проект, който включва гипсов модел на ситуацията в устата на пациента и моделирани от восък нови по форма и подреждане зъби.
. Избраният от пациента восъчен модел се изпълнява;
. Цветът на новите зъби също се избира от пациента.