Вашите отговорности

“ Ние подаряваме на Вас и Вашите деца здрава и красива усмивка „

 

. Необходимо е да спазвате взаимно договорените часове, а когато това е невъзможно да ни съобщите по най-бързия начин.
. Необходимо е да ни предоставите цялата информация, която е необходима за Вашето лечение.
. Необходимо е да дадете своя принос към собственото си здраве, изпълнявайки стриктно взаимно съгласуваните с лекаря действия.